KOHA.net

KULTURA

Академиците од Албанија се залагаат за зголемување на квалитетот на научните публикации

Во Албанската академија на науките, претседателот на оваа институција, академик Скендер Ѓинуши се сретна со главните уредници на албанските списанија. Главниот академик Ѓинуши ги презентираше мерките што се предложени од работната група формирана за проценка на моменталната состојба и за конкретизирање на потребните промени за влез на академските списанија во меѓународната научна комуникација, нивно индексирање според бараните стандарди, функционирањето на издавачките совети и научните уредници, почитувањето на транспарентните процедурални правила, кои, во суштина, имаат за цел да го зголемат квалитетот на истражувањата и научните публикации.

„Работната група наскоро ќе презентира предлози за измени на постојните регулативи, насоки за структурирање на написите во согласност со меѓународните барања за индексирање, препораки за избор на можни платформи за апликација, избор на единствен систем на референци, регулирање на периодичноста, на извештаи меѓу уредниците и авторите. локални и странски истражувачи“, се вели во соопштението. Таму пишува дека академик Ѓинуши најавил дека неколку мерки ќе се спроведат брзо, според одобрен календар, вклучувајќи дигитално објавување списанија на посветени страници, избор на платформа против плагијат, примена на тајно прегледување, регулатива на уредувачките извештаи- автори, обновување на издавачките одбори и др.

„Некои од списанијата, како што се „Студија албаница“, „Албански студии“ и „АЈНТС“, се обидуваат брзо да индексираат на меѓународно ниво, додека други списанија напредуваат во внатрешната регистрација според одобрената регулатива“, рече Ѓинуши, цитиран од агенциите.

Главните уредници ги детализираа нивните грижи за тешкиот процес на транзиција во ерата на дигитално издаваштво, вклучувајќи ја и потребата да се регистрира академска дигитална издавачка куќа.