KOHA.net

KULTURA

Академијата на науките на Албанија вети дека ќе го поддржи албанското наследство во Црна Гора и Прешевската долина

Претседателот на Академијата на науките на Албанија, Скендер Ѓинуши, беше домаќин на претседателот на Националниот совет на Албанците во Црна Гора, Фаик Ника, и претседателот на Здружението на албанските интелектуалци од Прешевската долина, Џемаледин Салиху. AShSh понуди поддршка и благодарност за албанското наследство во Црна Гора и Прешевската долина. Од Ника е побарана соработка за организирање заеднички конференции и промоции, за присуство на академски публикации во единствената албанска книжарница во Улцињ и во градската библиотека, за учество на албански автори како изработувачи на текстови за настава за национална историја од почнувајќи од прирачници со комплементарен карактер до официјалните програми, како и поддршка за исполнување на барањата за идентитет и духовен развој.

Претседателот на Здружението на албанските интелектуалци Џемаледин Салиху зборуваше за искуствата од здружението што го предводи, нагласувајќи дека проблемите на Албанците во Прешевската Котлина, иако се продолжување на истите организациски традиции како и во заедницата на Албанците во Црна Гора. , се покомплицирани.

Тој рече дека се очекува посеопфатна поддршка од Албанија и Косово за развој на албанскиот јазик во училиштата, наставата по национална историја, откривање и промоција на идентитетски вредности итн.

Претседавачот Ѓинуши увери дека поддршката на Академијата за зајакнување на советите и здруженијата што тие ги водат секогаш ќе биде бесконечна.

Тој нагласи дека Албанците во Прешевската долина, според наследството и идентитетот, имаат право да бараат исто како што бара Белград за Србите на Косово. Одговарајќи на барањата за стимулативна улога поврзана со идентитетот и наследството од страна на Академијата на науките, претседателот Ѓинуши рече дека „компилирањето на „Албанската енциклопедија“, големо дело во албанологијата, е можност од примарно значење да се даде. на Албанците во Прешевската долина и во Црна Гора сето место и простор што го заслужуваат: во историјата, традицијата, културата и уметноста, било да се тоа како личности, било како настани или случувања“.

„Албанското наследство во Црна Гора и Прешевската долина, според територијалната поделба на работата меѓу двете локални редакции, го следи и приштинската редакција, но во секој случај ние сме подготвени да им помогнеме и вие да ни помогнете за достоинствено претставување. Истото важи и за проектот „Историја на Албанците“, интегрално дело што се завршува. Но, следниот чекор може да биде изготвување на полокализирани приказни, како што е „Историјата на Албанците во Прешевската долина“ или во Црна Гора, што е уште една можност да ги кажеме нашите вистини“, рече тој. „Големиот речник на албанскиот јазик“ привршува, но дијалектите и дијалектите се комплементарно наследство и секогаш ќе служат за збогатување“, рече тој. Ветено е дека изданијата на Академијата ќе бидат во јавната библиотека на градот, во служба на интелектуалците и истражувачите.

„Потпишувањето на меморандум е изводливо, но покорисно е секој почеток на годината да си ја правиме позната програмата на активности и врз основа на нив да ги идентификуваме активностите каде што треба да бидеме присутни“, рече Ѓинуши.