KOHA.net

KULTURA

Албанската влада се залага за транспарентност во управувањето со Бутринт

Промената на начинот на администрирање на Националниот парк Бутринт предизвика дебата во Албанија од 2020 година. Неодамна, дебатата почна да се враќа. Поради оваа причина, министерот за економија, иновации и култура, Бленди Гонџја, реагираше дека ќе посвети максимално внимание на доброто администрирање на предизвикувачкиот процес на промена на моделот на управување со Националниот парк Бутринт.

„Во својство на министер одговорен за културно наследство и истовремено како претседател на Управниот одбор на Фондацијата за управување со Бутринт (поради функцијата) го обезбеди јавното мислење за посветеноста и максималното внимание за добро администрирање на предизвикувачкиот процес на промена на моделот за управување со имот, културен универзален на Националниот парк Бутринт, во целосна имплементација на меѓународните стандарди и актуелната албанска правна рамка“, напиша Гонџја како одговор.

Според него, тој ја цени и улогата на AADF во одличната соработка за постигнување оптимални предуслови во поддршката на Фондацијата за управување со Бутринт за скапоцената инвестиција во апсорпција на најдобрата современа, техничка и професионална експертиза, „достојна за важноста на имотот за кој станува збор, а неопходен за успехот на ова извонредно претпријатие каде албанската држава е лидер, во интерес на јавниот интерес и каде клучен збор ќе биде транспарентноста и инклузивноста“.

Во мај 2022 година, парламентарната комисија за економија на Собранието на Албанија го одобри договорот за администрирање на подобластите на културното наследство и културниот пејсаж, дел од Националниот парк Бутринт, меѓу Министерството за култура и Фондацијата за управување со Бутринт.

Тогашната министерка за култура, Елва Маргарити, присутна на Комисијата, објави дека склучувањето на договорот за администрација, меѓу Министерството за култура на Република Албанија и Фондацијата за управување со Бутринт, има за цел ефективна администрација, според модел на администрација, кој има за цел да ги зачува, заштити и зголеми вредностите на културното наследство на подзоната на наследството и културниот пејсаж на националниот парк Бутринт.

„Бутринти ќе продолжи да биде сопственост на државата преку оваа нова форма на управување. Ќе се администрира преку посебна фондација формирана од албанската држава и Албанско-американската фондација за развој, која е еден од главните партнери во областа на културното наследство во Албанија“, рече Маргарити.

Според неа, Министерството за култура продолжува да ја носи ознаката за мониторинг.

„Одобрувањето на овој договор е сигурен чекор за заштита и промоција на Бутринт, како едно од нашите најголеми културни и духовни добра“, рече таа.

Од друга страна, пратеничката на ДП, Ина Жупа, изјави дека моделот на Бутринт, каде што презема приватна фондација, не постои во ниту една држава.

Според неа, во албанскиот модел, претставниците на малцинствата на државата не се во државно својство, туку како поединци.