KOHA.net

Арбери

Лицата со попреченост бараат да се отстранат пречките во Призрен

Со повици за елиминација на дискриминацијата во петокот во Призрен беше одбележан Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Граѓанските активисти изразија незадоволство од резултатите во годината посветена на овие луѓе. Во меѓувреме, градоначалникот на општината се заложи за зголемен ангажман во исполнувањето на нивните потреби и барања

Лицата со попреченост и граѓанските активисти во Призрен апелираа до локалните и централните власти за спроведување на важечката законска регулатива посветена на оваа категорија, со цел нивно целосно и непречено вклучување во општеството.

На Меѓународниот ден на лицата со попреченост, Организацијата за лица со мускулна дистрофија на Косово и „Ec Ma Ndryshe“ преку перформанс во петокот ја изразија потребата од почитување на правата на овие лица, како и отстранување на постоечките бариери.

Ресмије Рахмани, граѓанин кој припаѓа на заедницата на лица со попреченост, истакна дека дискриминацијата кон нив се зголемува.

„Мислам дека инвалидите не се прифатени во општеството како што јас се надевав, како што сите се надевавме. Не сме прифатени, за жал. Не ја знам причината, но дискриминација постои, секогаш ми се чини многу повеќе, за жал“, рече Рахмани.

Антигона Шестан, од Организацијата за лица со мускулна дистрофија, истакна дека скалата за 2022 година, како и за лицата со попреченост, не ги дала очекуваните резултати за оваа категорија.

„Не сме, не сме задоволни и затоа се собравме денеска. Денеска не славиме, само го одбележавме овој ден, затоа што треба да покажеме дека сме дел од општеството каде што немаме еднакви права“, рече Шестани.

Градоначалникот на општината Шаќир Тотај на средбата со членовите на здружението „Хендикос“ ја истакна потребата да се создаде ментален склоп кој еднакво се однесува кон заедницата.

„Потребите и барањата се секогаш поголеми од можностите, но ние континуирано ќе се занимаваме со ова прашање и верувам дека нашиот придонес ќе продолжи да расте“, рече Тотај.

Последниот извештај на Европската унија за Косово покажа дека лицата со попреченост се меѓу најдискриминираните во општеството, бидејќи немаат физички пристап до инфраструктура, квалитетно образование, соодветна здравствена и социјална заштита, како и можности за вработување.