ФИФА Евро 2024 KOHA.net

ЈЕТА

19-годишна жена, началник на село со близу 10 илјади жители

Рогова е Хаси и Ѓаковица сега ќе има ќерка, 19-годишна студентка по компјутерски науки, за село. Екипата на емисијата „Живот“ ја посети Филорета Хоти, младата жена, која вели дека има јасни цели за промените што ќе ги направи во своето село.

Рогова е село во Општина Ѓаковица. Оваа населба е едно од најголемите села на Косово.

Лежи на страната на Хас и се наоѓа на околу 15 километри на периферијата на Ѓаковица.

Филорета како 19-годишна избраничка од роговци за селски градоначалник вели дека на почетокот имала предрасуди.

„Многу од нив велеа, дали сум достојна како девојка да го водам селото“, вели таа.

Но, имаше и други млади луѓе од Рогова, кои и помагаат на Филорета во водство со различни иницијативи.

19-годишната Рогованка е првата градоначалничка на Рогова е Хаси, село кое според неа според последните статистики има близу 10 жители.