KOHA.net

ЈЕТА

„Крои и лоти“ местото каде Албанците од Албанија и Косово комуницирале со шифри

Треба да поминете неколку села во Хас за да стигнете до Горожуп, селото кое од Албанија го делат само планини. Ова село беше првата дестинација што ја реализираше екипата на шоуто „ЈЕТА“ за новата сезона.

Некогаш селото било населено со околу 300 семејства, додека денес во Горожуп има многу малку жители.

Најголем дел од семејствата во ова село се познати по својата пекарска дејност.

Традицијата ја практикуваат како пекари во европските земји, каде што живеат некои од нив.

Посебна карактеристика на ова село е „Крои и Лотит“, чие име говори за периодот на Албанците под југословенскиот режим и оној на комунизмот.

Оваа круа беше место за средба меѓу Албанците од Албанија и оние од Косово.

Но, под двата режима беше невозможно двете страни да комуницираат слободно, рече Рамадан Тотај, жител на Горожуп.

Тоа беше шифрирана комуникација за време на полнењето вода од крои, каде што двете страни често пееја песни за да пренесат пораки.

Во приказната за жителите се споменува и откривањето на оваа форма на комуникација, бидејќи започнала придружбата од војниците.

Тотај од Горожупи се сеќава на една од приказните што татко му им ги пренел на членовите на семејството во врска со подарокот тајно пренесен од Албанија преку „Кроит те лоти“.

За жителите на Горожуп и Хас оваа крауа се претвори во туристичка атракција.