ФИФА Евро 2024 KOHA.net

економија

208 милионскиот проект за железничката пруга Хани и Елезит - Лешак во лупата на ЗКА

возови

Националниот завод за ревизија (НАО) соопшти дека во ревизорската сезона 2023/2024 година врши ревизија на успешност за проектот „Рехабилитација на железничка пруга 10 Хани и Елезит -
Лешак“. 

Со оваа ревизија, се вели дека ќе се оценува дали јавното претпријатие „Инфракос“, Министерството за животна средина, просторно планирање и инфраструктура, како и Министерството за економија биле ефикасни во управувањето со овој проект. 

„Поради важноста на овој проект, високите буџетски импликации како и доцнењето во операционализацијата на оваа железничка пруга, ревизорскиот процес ќе ги оцени и договорните постапки како и другите трошоци“, се наведува во соопштението на ЗКА.

За реализација на овој проект планираниот буџет се вели дека е вреден над 208 милиони евра од задолжувања и меѓународни грантови. 

„Инфракос е обвинет за враќање на средства и кредитна камата во износ од над 7 милиони евра. Трошоците за платени фактури до крајот на 2023 година достигнуваат вредност од над 83 милиони евра. ЗКА оценува дека е од економски и социјален интерес за земјата и општеството да се изврши ревизија на процесот за реализација на Проектот „Рехабилитација на железничката пруга 10 Хани и Елезит – Лешак““, се наведува во соопштението.