ФИФА Евро 2024 KOHA.net

Арбери

КОМФ ги предупредува институциите за затворање на социјалните служби

КОМФ

Фото: Албан Бујари

Со пораката „Услугите за деца се затвораат“, Коалицијата на невладини организации за заштита на децата - КОМФ, побара од институциите и општините во земјата да преземат мерки во однос на социјалните услуги, бидејќи овие, поради недостиг на институционална поддршка, се се во опасност да бидат затворени.

Директорката на КОМФ, Доњета Кељменди, побара од државните институции да изготват план за решавање на оваа вонредна состојба и да изготват времени мерки за функционализација на социјалните услуги во рамките на пакетот за економско заживување.

„Општините преземаат итни мерки за исполнување на нивните законски обврски со цел да се обезбедат средства во оваа вонредна состојба за давателите на социјални услуги за децата и семејствата кои имаат потреба... Бараме владата да создаде времена мерка за функционализација на услугите социјални во рамките на пакетот за економско заживување. Нашиот повик денеска оди и до Собранието и до пратениците на Собранието на Косово. КОМФ бара во ребалансите на буџетот годинава да се слушне гласот на пратениците во Собранието да се издвои дополнителен буџет за социјална заштита и за социјални услуги за заштита на децата“, рече Кељменди.

За коалицијата КОМФ неприфатливо е тоа што социјалните служби за деца се движат кон затворање и Келменди повика ова да биде вонредна состојба за институциите во земјава.

„Овде сме собрани денеска и заедно сме со родителите на децата, корисници на социјални услуги, даватели на социјални услуги и нашите партнери, да ја пренесеме пораката дека социјалните служби за деца се затвораат и ова треба да биде аларм за општините. за Владата и за Собранието на Република Косово“, рече таа.

Таа ја опиша екстремно тешката ситуација, поради што е оневозможена давање услуги за голем дел од децата, бидејќи меѓународните проекти завршија.

„Социјалните услуги се во најлоша ситуација во 2024 година, имајќи предвид дека во декември 2023 година, за повеќето од нив, програмите, кои беа за поддршка на социјалните услуги поддржани од донатори, се меѓународно завршени“. 01:59 Ваквата состојба, доколку продолжи на ист начин во следните месеци, ќе продолжи со други затворања што може да доведат до колапс во областа на заштитата на правата на децата и да направат преседан за државата Косово.

Коалицијата КОМФ бара суштински услуги за децата без родителска грижа, услуги за деца жртви на насилство, злоупотреба и трговија со луѓе, деца со попреченост кои бараат поддршка и третман, имаат потреба од институционална поддршка./ К.П.

Фото: Албан Бујари