ФИФА Евро 2024 KOHA.net

Арбери

Предлог-законот за КПК се смета за погрешен

Забелешки и неправилности се евидентни во актуелниот нацрт-закон за Обвинителскиот совет на Косово. Без вклучување на наодите на Уставниот суд, мислењето на Венецијанската комисија и препораките на граѓанското општество, се бара оваа законска иницијатива да не помине во Собранието на Косово. Организациите кои го следат правосудниот систем велат дека реформата на КПК не може да се направи со игнорирање на овие барања. Во меѓувреме, на седницата на 7 март на дневен ред ќе биде гласањето во прво читање на овој предлог закон.

Вишиот истражувач во Косовскиот правен институт (ИКД), Лавдим Макшана, за КосоваПрес вели дека владата се обидува да го усвои овој предлог-закон во принцип без да се однесува на препораките на Венецијанската комисија.

„Она што всушност се обидува да го направи е да се обиде тој предлог закон да помине како што беше со сите тие забелешки, со сите тие критики и зошто препораките на Венецијанската комисија не беа адресирани, се обидува да помине прво читање и потоа меѓу на двете читања треба да се направат обраќања и забелешки на мислењето на Венецијанската комисија. За нас тоа е грешка, бидејќи Министерството за правда, Владата мораше да го повлече овој предлог закон, прво да ги адресира сите забелешки, критики, кои произлегоа од мислењето на Венецијанската комисија, а потоа да го испрати законот со сите измени според на мислење и одлука на Уставниот суд“, изјавува Макшана.

По второто мислење на Венецијанската комисија, Макшана додава дека било јасно како да се реформира Косовскиот обвинителски совет.

„Практиката покажа дека кога предлог-законите одат на прво читање такви какви што се, без да се земат предвид препораките на Венецијанската комисија, на крајот не се земаат предвид сите забелешки и препораки што излегоа. Значи имаш погрешен закон. Поради оваа причина, се смета дека е многу важно Министерството за правда да го повлече предлог-законот и да ги адресира сите препораки, потоа законот да се испрати во целина и да нема измени преку амандмани на овој предлог закон, туку се гласа како во целина сите препораки кои произлегоа од мислењето на Венецијанската комисија но и од препораката на Уставниот суд. Но тоа беше игнорирано од Министерството за правда и продолжија да го праќаат законот до Собранието на Косово“, додава тој.

Дури и истражувачот Лиридон Салихи од Групата за правни и политички студии (ГЛПС) вели дека овој предлог-закон има недостатоци, без точно да се осврне на мислењето на Венецијанската комисија.

„Овде проблем претставува прашањето за зголемување на бројот на членовите на КПК, што претставува проблем само по себе, како и прашањето за повторно вклучување на народниот бранител во изборот на членовите на КПК кои не се обвинители. Со сегашната состојба на овој нацрт, не сме задоволни. Но, и покрај тоа што истото отиде на собрание и доколку го помине првото читање во собранието, тогаш предлагаме овие измени да се направат меѓу двете читања, за на најдобар можен начин да се адресираат сите препораки што ги имаат дојде од Венецијанската комисија во двете прелиминарни мислења но и во последното мислење, за да имаме реформа на КПК“, нагласува тој.

Од друга страна, Виона Буњаку од „Левизија фол“ не очекува во овој владин мандат да се заврши реформата во КПК.

„Со оглед на тоа дека оваа реформа во Обвинителскиот совет е одложена реформа, сметаме дека и во овој мандат не може да се постигне реформа во Обвинителскиот совет на Косово. Затоа што сме многу назад во однос на законските процедури што ги бара законот до донесувањето на овој закон. Ние сме на крајот на мандатот на оваа влада, а реформа ветена на почетокот нема да се постигне во овој мандат. И ние очекуваме многу дека КПК, нормално, ќе се реформира на соодветен начин, а не како што почна од почетокот обидувајќи се да се политизира. Затоа веруваме дека оваа реформа ќе продолжи, но немаме надеж дека реформата во КПК ќе биде завршена во овој рок“, заклучува Буњаку.

Според најновото мислење, Венецијанската комисија не го поддржува привременото зголемување на бројот на членовите на КПК./КП