USAID nënshkruan marrëveshje për transparencë me Komunën e Prishtinës

USAID nënshkruan marrëveshje për transparencë me Komunën e Prishtinës

17 maj 2017 13:03

Drejtori i misionit të USAID-it James Hope dhe kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, kanë nënshkruar një marrëveshje mirëkuptimi për nismën e re të USAID-it e cila ka për qëllim të ngritë shkallën e transparencës dhe llogaridhënies në prokurimin publik në Kosovë.

Iniciativa e USAID-it ‘Komunat Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse’ është një aktivitet pesëvjeçar, i cili ka për qëllim të përmirësojë transparencën e prokurimit komunal përmes një procesi të ri të e-prokurimit.

Përzgjedhja e komunës së Prishtinës për këtë program u tha se është bërë për shkak të përkushtimit që qeverisja lokale ka ndaj qeverisjes së mirë.

Drejtori i misionit të USAID-it, James Hope, tha se ky program është shumë me rëndësi sepse ka të bëjë me rritjen e transparencës dhe llogaridhënies për prokurimin publik me të gjitha komunat partnere.

“Ky program është shumë me rëndësi, sepse ka të bëjë me rritjen e transparencës dhe llogaridhënies për prokurimin publik me të gjitha këto komuna partnere dhe në këtë rast konkretisht edhe me komunën e Prishtinës. Sa ma transparent, sa më llogaridhënës, sa më efikas që të jetë prokurimi publik aq më e vogël do të jetë hapësira për praktika korruptive nëpër komuna. Jemi të lumtur që komuna e Prishtinës është njëra ndër këto 5 komunat e përzgjedhura dhe arsyeja për këtë është përkushtimi që ka qeverisja komunale këtu ndaj qeverisjes së mirë dhe ndaj ofrimit të shërbimeve më të mira të mundura për qytetarët e tyre”, tha ai, raporton KP.

Hope tha se ky projekt nuk do të jetë i lehtë, por ky do të jetë një bashkëpunim pesë vjeçar ku do të punohet për t’i realizuar të gjitha qëllimet.

Po ashtu, përveç këtyre komunave ai tha se do të punojnë edhe me të gjitha komunat tjera përmes trajnimit dhe ndërtimit të kapaciteteve, si dhe me Qeverinë qendrore.

Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se ndihet i privilegjuar që komuna që e drejton është zgjedhur në bazë të rezultateve të treguara dhe vullnetit politik për të përmirësuar qeverisjen, transparencën, llogaridhënien dhe në përgjithësi efektivitetin e qeverisjes.

“Komuna e Prishtinës është një prej pesë komunave të përzgjedhura në këtë projekt, me ç’rast do të punojmë së bashku me kontraktorin e USAID-it me të cilët do të punojmë në disa fusha të përmirësimit të qeverisjes në këto komuna. Këto komuna janë zgjedhur për shkak të rezultateve të treguara dhe vullnetit politik për të përmirësuar qeverisjen, transparencën, llogaridhënien dhe në përgjithësi efektivitetin e qeverisjes. Dhe ne sot me drejtorin James Hope do të bëjmë hapin e parë të nënshkrimit të marrëveshjes me ç’rast edhe zyrtarisht mund të filloj programi”, tha ai.

Ahmeti tha se ky program shkon përtej subjekteve politike sepse nënkupton që të gjitha partitë politike zotohen për një qeverisje më të mirë, për një qeverisje më transparente.

Përveç komunës së Prishtinës, për këtë program nga USAID janë përzgjedhur edhe komuna e Pejës, Gjakovës, Vushtrrisë dhe Gjilanit.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme