50 projektet infrastrukturore në komunën e Prishtinës

50 projektet infrastrukturore në komunën e Prishtinës

01 gusht 2018 16:04

Kryetari Shpend Ahmeti bashkë me drejtorin për Investime kapitale dhe menaxhim të kontratave, Gëzim Mehmeti, mbajtën sot konferencë për media me qëllim të prezantimit të investimeve kapitale të realizuara në pjesën e parë të këtij viti.

Në mes të shumë projekteve infrastrukturore, drejtori Gëzim Mehmeti veçoi 50 nga to, si në vijim:

Sheshi “Adem Jashari”

Sanimi dhe asfaltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci”

Ndërtimi i çerdhes në Kodrën e Trimave

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atij atmosferik si, dhe ujësjellësit, në rrugët “Bedri Pejani” dhe “Andrea Gropa”,

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atij atmosferik në rrugët “Meto Bajraktari” dhe “Çajupi”.

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atij atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe “Hajdar Dushi”

Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani”

Revitalizimi i shkallëve në lagjen Arbëria

Rregullimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare

Rregullimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të disa shkollave

Mirëmbajtja e sistemit elektrik në shkollave

Renovime të objekteve shëndetësore

Mirëmbajtje e ngrohjeve qendrore në shkolla dhe institucione tjera komunale

Ndërtimi i shkollës fillore na lagjen Arbëria (faza II)

Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në shkollën “Eqrem Qabej”

Mirëmbajtja e terreneve sportive dhe këndeve të lojërave

Riparimi i bashkësive lokale (Lakrishtë, Dardani, Bregu i Diellit, Tophane, Dabishec, Keqekollë, Llukar, Barilevë, Besi, Hajvali, Shkabaj, Bardhosh, Mramor, Koliq)

Instalimi i ngrohjes qendrore në shkollat në Suteskë, Siqevë, Shashkoc, Rimanishtë.

Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë

Ndërtimi i rrugës Rimanishtë – Siqevë

Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në Drenoc

Ndërtimi i rrugëve në Makoc

Ndërtimi i rrugëve në Grashticë

Ndërtimi i rrugëve në Trudë

Ndërtimi i rrugëve në Slivovë

Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën B

Ndërtimi i rrugëve në Prugoc

Ndërtimi i rrugëve në Shkabaj

Ndërtimi i rrugëve në Kalabri

Ndërtimi i rrugës Richard Holbrooke

Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnicë e Epërme-Bardhosh

Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali (Faza II)

Kolektori në Kalabri

Kolektori në Hajvali

Ndërtimi i rrugës në Bërnicë të poshtme

Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën “Platoni”

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën “Rudina”

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën “Jusuf Berisha”

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën e Byqmetëve

Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe rrugës tek “Rruga e Ulqinit”

Renovimi i Stadiumit “Fadil Vokrri”

Ndërtimi i rrugës Barilevë – Besi

Ndërtimi i urave në pjesën perëncimore të unazës së qytetit

Ndërtimi i rrugëve në Sinidoll

Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh

Rregullimi i oborrit tek banesat sociale

Rregullimi i kanalizimit fekal, atmosferik, si dhe shtrimi i rrugëve në të dyja anët e rrugës “Bajram Bahtiri”

Ndërtimi i parkut “Bllok pas Blloku”

Sanimi i gropave në qytet

E veçanta e këtij viti është që pavarësisht kushteve atmosferike, pjesa më e madhe e projekteve janë realizuar para afatit të caktuar në kontratë.

Komuna e Prishtinës, pas diskutimeve publike me qytetarët për buxhetin e vitit 2019, është duke e përpiluar listën e projekteve që do të fillojnë të realizohen në vitin tjetër. Qysh në janar të vitit të ardhshëm, të gjitha projektet do t’u nënshtrohen procedurave të prokurimit, ashtu që të mos kemi vonesa në fillimin e punimeve.

Investimet kapitale të Komunës së Prishtinës gradualisht po orientohen në projekte të mëdha. Prioritetet për vitin e ardhshëm (për disa prej të cilave tashmë kanë nisur procedurat), janë ndërtimi i 5 shkollave të reja, parkingut nëntokësor tek Fakulteti Filologjik; Rrugës A, Sallës Koncertale; si dhe ndërtimi i Unazës së Qytetit.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme