Përfundojnë ndërhyrjet konservuese në pesë shtëpi tradicionale në Prizren

Përfundojnë ndërhyrjet konservuese në pesë shtëpi tradicionale në Prizren

01 mars 2018 15:50

Në kuadër të planit të punës për vitin 2017, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka përfunduar punimet për ndërhyrje emergjente në shtëpinë e Familjes Shpejti, aset në Listën e Trashëgimisë Kulturore nën mbrojtje të përkohshme. Me këtë projekt QRTK Prizren shënon përmbylljen e suksesshme dhe plotësimin e objektivave të parapara për vitin 2017.

Gjatë vitit 2017 QRTK e Prizrenit ka realizuar ndërhyrje konservuese në kuadër të Programit për ndërhyrje emergjente në 20 asete të trashëgimisë kulturore.

Në vijim disa pamje të ndërhyrjeve konservuese të zhvilluara në pesë shtëpi tradicionale.

Shtëpia e Familjes Ukallo

Ndërhyrjet e realizuara:

- Restaurimi i konstruksionit dhe mbulesës së kulmit;

- Përforcimi dhe rehabilitimi i konstruksionit të tavanit;

- Restaurimi i fasadës lindore dhe perëndimore;

Shtëpia e familjes Okqaboll

Ndërhyrjet e realizuara:

- Restaurimi i konstruksionit dhe mbulesës së kulmit;

- Restaurimi i fasadës perëndimore;

Kompleksi i familjes Drini

Ndërhyrjet e realizuara:

Shtëpia

- Restaurimi i konstruksionit dhe mbulesës së kulmit;

Hambari

- Përforcimi dhe rehabilitimi i konstruksionit të mureve të hambarit;

- Restaurimi i konstruksionit dhe mbulesës së kulmit;

- Restaurimi i fasadës lindore;

- Restaurimi i shkallëve të brendshme;

- Shtrimi i dyshemesë së re në përdhes dhe kat;

Shtëpia e familjes Morina

Ndërhyrjet e realizuara:

- Restaurimi i konstruksionit dhe mbulesës së kulmit;

- Përforcimi dhe rehabilitimi i konstruksionit të tavanit;

- Përforcimi i mureve të jashmte;

- Shtrimi i dyshemesë në çardak në katin e parë;

Shtëpia e familjes Shpejti

Ndërhyrjet e realizuara:

- Përforcimi dhe rehabilitimi i konstruksionit të tavanit;

- Rehabilitimi i konstruksionit meskatësh;

- Rindërtimi dhe vendosja e dritareve të reja nga druri.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme