Kulturë

Trashëgimia kulturore e Kosovës: zonim etnik apo qytetar?

Koncepti i trashëgimisë kulturore objektivohet gjerë e gjatë: në sende e praktika, në gurë e në muzikë. Por, si koncepti, si objekti i trashëgimisë kulturore sfidohen çdo ditë, shkruan sot Koha Ditore.

Në përgjithësi, trashëgimia kulturore e Kosovës sot përballet me tri sfida kryesore. E para është mosnjohja deri në heshtje e së kaluarës së trajtimit të trashëgimisë kulturore dhe mosnjohja e peshës së saj në proceset politike që nga fillimi i shekullit të kaluar deri më sot.