Kulturë

Sot 125-vjetori i Kongresit të parë gjuhësor shqiptar

 

Sot shënohet 125-vjetori i Kongresit të parë gjuhësor shqiptar, i cili u mbajt nga data 1 deri në 3 tetor të vitit 1895, në Koriliano Kalabro të Provincës së Kozencës. Kjo ishte një ngjarje e rëndësishme, e cila u pasqyrua gjerësisht në shtypin italian dhe europian të kohës.

Tema e këtij kongresi ishte prezantimi i aspekteve gramatikore, leksikore dhe fonetike të gjuhës shqipe, të gjuhës së lashtë, të ëmbël e melodioze, që arbëreshët e ruanin dhe e kultivonin me dashuri dhe patriotizëm shembullor.