Programi TV
Programi i ditës
 • Lajme ARTA
  07:00Lajme ARTA
 • Te Linda
  08:00Te Linda
 • Riciklim
  08:15Riciklim
 • SOT
  08:30SOT
 • Koha e lajmeve
  10:00Koha e lajmeve
 • SOT – vazhdimi
  10:15SOT – vazhdimi
 • Top shop
  10:45Top shop
 • Seri: Premtimi ep. 41 – r
  11:00Seri: Premtimi ep. 41 – r
 • Top shop
  11:45Top shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • Top shop
  12:15Top shop
 • Express – r
  12:30Express – r
 • Tempus – r
  13:05Tempus – r
 • Kutia
  14:15Kutia
 • Top shop
  14:40Top shop
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Top shop
  15:15Top shop
 • Te Linda
  15:40Te Linda
 • Drive me crazy
  16:00Drive me crazy
 • Koha e lajmeve – 60 minuta
  17:00Koha e lajmeve – 60 minuta
 • 60 minuta
  17:1560 minuta
 • Express
  18:00Express
 • Riciklim
  18:40Riciklim
 • Marketing
  18:50Marketing
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • Gjithologët
  20:05Gjithologët
 • Konfront
  20:10Konfront
 • Seri: Premtimi ep. 42
  21:30Seri: Premtimi ep. 42
 • Koha e lajmeve – Interaktiv
  22:30Koha e lajmeve – Interaktiv
 • Interaktiv
  22:45Interaktiv
 • Seri: Premtimi ep. 42 – r
  00:01Seri: Premtimi ep. 42 – r
 • Express – r
  01:00Express – r
 • Konfront – r
  01:45Konfront – r
 • Lajmet e mbrëmjes – r
  03:00Lajmet e mbrëmjes – r
 • 60 minuta – Biseda – r
  03:3060 minuta – Biseda – r
 • Gjithologët
  03:55Gjithologët
 • Drive me crazy – r
  04:00Drive me crazy – r
 • Fashionista – r
  04:45Fashionista – r
 • Interaktiv – Biseda – r
  05:05Interaktiv – Biseda – r
 • Wildlife ep.67
  05:35Wildlife ep.67
 • Dokumentar – Top 10 Artet e Arkitekturës ep.7
  06:00Dokumentar – Top 10 Artet e Arkitekturës ep.7