Programi TV
Programi i ditës
 • ChatRoom
  07:00ChatRoom
 • Te Linda
  08:30Te Linda
 • SOT
  08:45SOT
 • Koha e lajmeve
  10:00Koha e lajmeve
 • SOT – vazhdimi
  10:15SOT – vazhdimi
 • Top shop
  10:45Top shop
 • Sporti në KTV
  11:00Sporti në KTV
 • Pro X – r
  11:15Pro X – r
 • Top shop
  11:45Top shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • Seri: Fati im ep. 106 – r
  12:15Seri: Fati im ep. 106 – r
 • Express – r
  12:55Express – r
 • Konfront – r
  13:35Konfront – r
 • Friends ep. 200
  14:40Friends ep. 200
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Kutia
  15:15Kutia
 • Top Shop
  15:25Top Shop
 • Te Linda
  15:40Te Linda
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Drive me crazy
  16:00Drive me crazy
 • Koha e lajmeve – 60 minuta
  17:00Koha e lajmeve – 60 minuta
 • 60 minuta
  17:1560 minuta
 • Express
  18:00Express
 • Marketing
  18:50Marketing
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • Gjithologët
  20:05Gjithologët
 • Konfront
  20:10Konfront
 • Seri: Fati im ep. 107
  21:30Seri: Fati im ep. 107
 • Koha e lajmeve – Interaktiv
  22:30Koha e lajmeve – Interaktiv
 • Interaktiv
  22:45Interaktiv
 • Seri: Fati im ep. 107 – r
  00:01Seri: Fati im ep. 107 – r
 • Friends ep. 200 – r
  00:35Friends ep. 200 – r
 • Express – r
  01:00Express – r
 • Konfront – r
  01:45Konfront – r
 • Lajmet e mbrëmjes – r
  03:00Lajmet e mbrëmjes – r
 • 60 minuta – Biseda – r
  03:3060 minuta – Biseda – r
 • Gjithologët
  03:55Gjithologët
 • Drive me crazy – r
  04:00Drive me crazy – r
 • Pro X – r
  04:45Pro X – r
 • Interaktiv – Biseda – r
  05:05Interaktiv – Biseda – r
 • Wildlife ep. 11
  05:35Wildlife ep. 11
 • Lajme ARTA
  06:00Lajme ARTA