Programi TV
Programi i ditës
 • Chat Room
  07:00Chat Room
 • Te Linda
  08:30Te Linda
 • SOT
  08:45SOT
 • Koha e lajmeve
  09:00Koha e lajmeve
 • SOT – vazhdimi
  09:10SOT – vazhdimi
 • Top shop
  10:45Top shop
 • Sporti në KTV
  11:00Sporti në KTV
 • Wildlife – r
  11:15Wildlife – r
 • Top shop
  11:45Top shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • Seri: Mollë e ndaluar ep. 332 – r
  12:15Seri: Mollë e ndaluar ep. 332 – r
 • Express – r
  12:55Express – r
 • Sonte me Rronin – r
  13:30Sonte me Rronin – r
 • Friends ep. 53
  14:35Friends ep. 53
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Kutia
  15:15Kutia
 • Top Shop
  15:25Top Shop
 • Te Linda
  15:40Te Linda
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Drive me crazy
  16:00Drive me crazy
 • Koha e lajmeve - 60 minuta
  17:00Koha e lajmeve - 60 minuta
 • 60 minuta
  17:1560 minuta
 • Express
  18:00Express
 • Marketing
  18:50Marketing
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • Gjithologët
  20:05Gjithologët
 • Desku
  20:10Desku
 • Seri: Mollë e ndaluar ep. 333
  21:30Seri: Mollë e ndaluar ep. 333
 • Koha e lajmeve – Interaktiv
  22:30Koha e lajmeve – Interaktiv
 • Interaktiv
  22:45Interaktiv
 • Seri: Mollë e ndaluar ep. 333 - r
  00:01Seri: Mollë e ndaluar ep. 333 - r
 • Friends ep. 53 – r
  00:35Friends ep. 53 – r
 • Express – r
  01:00Express – r
 • Lajmet e mbrëmjes – r
  02:00Lajmet e mbrëmjes – r
 • 60 minuta – r
  02:3060 minuta – r
 • Desku – r
  03:00Desku – r
 • Interaktiv – Biseda – r
  04:00Interaktiv – Biseda – r
 • Drive me crazy – r
  04:30Drive me crazy – r
 • Bota ime ep. 7 x 8
  05:15Bota ime ep. 7 x 8
 • Lajme ARTA
  06:00Lajme ARTA
 • Treni ep. 36
  06:20Treni ep. 36