Programi TV
Programi i ditës
 • Lajme ARTA
  07:00Lajme ARTA
 • Sot
  08:00Sot
 • Koha e lajmeve
  09:00Koha e lajmeve
 • Sot – vazhdimi
  09:10Sot – vazhdimi
 • Seri: Mollë e ndaluar ep. 253
  10:00Seri: Mollë e ndaluar ep. 253
 • Top shop
  10:40Top shop
 • Seri: Mollë e ndaluar ep. 254
  10:55Seri: Mollë e ndaluar ep. 254
 • Top shop
  11:45Top shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • Teleshop
  12:10Teleshop
 • Wildlife ep. 13 – r
  12:25Wildlife ep. 13 – r
 • Seri: Friends ep. 21 x 22
  12:50Seri: Friends ep. 21 x 22
 • Express Summer – r
  13:30Express Summer – r
 • Top shop
  14:45Top shop
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Retro ARTA
  15:15Retro ARTA
 • Programi Fluturues i Fëmijëve
  16:00Programi Fluturues i Fëmijëve
 • Top Koha Music – Mes java
  16:45Top Koha Music – Mes java
 • Koha e lajmeve
  17:00Koha e lajmeve
 • Kutia
  17:15Kutia
 • Fashionista
  17:25Fashionista
 • Bone përhajr ep. 12
  18:00Bone përhajr ep. 12
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • RLIOF: Mbrëmje operistike
  20:00RLIOF: Mbrëmje operistike
 • Eksodi i Tokës ep. 6
  21:00Eksodi i Tokës ep. 6
 • Gjithologët e javës
  21:50Gjithologët e javës
 • Koha e lajmeve
  22:00Koha e lajmeve
 • Moti
  22:10Moti
 • Sporti në KTV
  22:15Sporti në KTV
 • Top 10 – Arti i arkitekturës ep. 9
  22:30Top 10 – Arti i arkitekturës ep. 9
 • Bone përhajr ep. 12 – r
  23:30Bone përhajr ep. 12 – r
 • Top Koha Music – Mes java
  00:15Top Koha Music – Mes java
 • Fashionista – r
  00:30Fashionista – r
 • Seri: Friends ep. 21 x 22 – r
  01:00Seri: Friends ep. 21 x 22 – r
 • Lajmet e mbrëmjes – r
  02:00Lajmet e mbrëmjes – r
 • Retro ARTA – r
  02:30Retro ARTA – r
 • Eksodi i Tokës ep. 6 - r
  03:00Eksodi i Tokës ep. 6 - r
 • RLIOF: Mbrëmja operistike – r
  04:00RLIOF: Mbrëmja operistike – r
 • Top 10 – Arti i arkitekturës ep. 9 – r
  05:00Top 10 – Arti i arkitekturës ep. 9 – r
 • Lajme ARTA
  06:00Lajme ARTA