Programi TV
Programi i ditës
 • Lajme – TV ARTA
  07:00Lajme – TV ARTA
 • Sot
  08:00Sot
 • Koha e lajmeve
  09:00Koha e lajmeve
 • Sot – vazhdimi
  09:10Sot – vazhdimi
 • Mollë e ndaluar epis. 205
  10:00Mollë e ndaluar epis. 205
 • Top Shop
  10:40Top Shop
 • Mollë e ndaluar epis. 206
  10:55Mollë e ndaluar epis. 206
 • Top Shop
  11:45Top Shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • Teleshop
  12:10Teleshop
 • Java Sonte me Rronin – r
  12:25Java Sonte me Rronin – r
 • Wild Life – r
  13:30Wild Life – r
 • Presidenti epis 28, 29
  13:50Presidenti epis 28, 29
 • Top Shop
  14:45Top Shop
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Retro ARTA
  15:15Retro ARTA
 • Arushi Bada
  16:00Arushi Bada
 • PFF
  16:15PFF
 • Koha e lajmeve
  17:00Koha e lajmeve
 • Top Koha Music – Mes java
  17:15Top Koha Music – Mes java
 • Fashionista
  17:30Fashionista
 • Bone përhajr
  18:00Bone përhajr
 • Kutia
  18:40Kutia
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • Gjithologët e javës
  20:00Gjithologët e javës
 • Betimi për drejtësi
  20:10Betimi për drejtësi
 • Kutia
  20:45Kutia
 • Rrëfime për Kosovën epis. 19
  21:00Rrëfime për Kosovën epis. 19
 • Gjithologët e javës
  21:45Gjithologët e javës
 • Koha e lajmeve
  22:00Koha e lajmeve
 • Moti
  22:10Moti
 • Sporti në KTV
  22:15Sporti në KTV
 • Tabu
  22:30Tabu
 • Bone përhajr – r
  00:01Bone përhajr – r
 • Betimi për drejtësi – r
  00:40Betimi për drejtësi – r
 • Top 10 – Arti i arkitekturës epis. 7
  01:15Top 10 – Arti i arkitekturës epis. 7
 • Koha e lajmeve
  02:00Koha e lajmeve
 • Rrëfime për Kosovën epis. 19 – r
  02:15Rrëfime për Kosovën epis. 19 – r
 • Koha e lajmeve
  03:00Koha e lajmeve
 • Presidenti epis 28, 29 – r
  03:10Presidenti epis 28, 29 – r
 • Tabu – r
  04:10Tabu – r
 • Top Koha Music – r
  05:10Top Koha Music – r
 • Fashionista – r
  06:00Fashionista – r
 • PFF – r x Arushi Bada – r
  06:30PFF – r x Arushi Bada – r