Programi TV
Programi i ditës
 • Sot
  07:00Sot
 • Koha e lajmeve
  09:00Koha e lajmeve
 • Sot
  09:10Sot
 • Chat Room
  10:00Chat Room
 • Top Shop
  10:45Top Shop
 • Sporti në KTV
  11:00Sporti në KTV
 • Serial: Presidenti epis. 31 – r
  11:15Serial: Presidenti epis. 31 – r
 • Top Shop
  11:45Top Shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • Teleshop
  12:15Teleshop
 • Express – r
  12:30Express – r
 • Te Linda Retro
  13:15Te Linda Retro
 • Pro X – r
  13:30Pro X – r
 • Gjithologët – r
  14:00Gjithologët – r
 • Seri: Fati im epis. 144 – r
  14:05Seri: Fati im epis. 144 – r
 • Top Shop
  14:45Top Shop
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Express
  15:15Express
 • Drive me crazy
  16:00Drive me crazy
 • Koha e lajmeve - 60 minuta
  17:00Koha e lajmeve - 60 minuta
 • 60 minuta
  17:1560 minuta
 • Nëpër Film
  17:55Nëpër Film
 • Wild Life
  18:20Wild Life
 • Marketing
  18:50Marketing
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • Java Sonte me Rronin
  20:10Java Sonte me Rronin
 • Seri: Fati im epis. 145
  21:20Seri: Fati im epis. 145
 • Koha e lajmeve – Interaktiv
  22:30Koha e lajmeve – Interaktiv
 • Interaktiv
  22:45Interaktiv
 • Seri: Fati im epis. 145 – r
  00:01Seri: Fati im epis. 145 – r
 • Java Sonte me Rronin – r
  00:45Java Sonte me Rronin – r
 • Koha e lajmeve
  02:00Koha e lajmeve
 • Express – r
  02:15Express – r
 • Drive me crazy – r
  03:00Drive me crazy – r
 • Koha e lajmeve
  04:00Koha e lajmeve
 • Gjithologët – r
  04:10Gjithologët – r
 • Wild Life – r
  04:15Wild Life – r
 • Nëpër Film – r
  04:45Nëpër Film – r
 • Sporti në KTV
  05:10Sporti në KTV
 • 60 minuta – Biseda - r
  05:2560 minuta – Biseda - r
 • Koha e lajmeve
  06:00Koha e lajmeve
 • Interaktiv – Biseda - r
  06:10Interaktiv – Biseda - r
 • Pro X – r
  06:35Pro X – r