Programi TV
Në transmetim Në vazhdim
Programi i ditës
 • Sot
  07:00Sot
 • Koha e lajmeve
  09:00Koha e lajmeve
 • Sot – vazhdimi
  09:10Sot – vazhdimi
 • Lajme TV ARTA
  10:00Lajme TV ARTA
 • Top Shop
  10:30Top Shop
 • Express Summer – r
  10:45Express Summer – r
 • Top Shop
  11:45Top Shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • City Shop
  12:15City Shop
 • Desku – r
  12:30Desku – r
 • Gjithologët - r
  13:45Gjithologët - r
 • Motrat epis. 11 – r
  13:55Motrat epis. 11 – r
 • City Shop
  14:40City Shop
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Interaktiv – Biseda – r
  15:10Interaktiv – Biseda – r
 • Top Shop
  15:45Top Shop
 • Drive me crazy
  16:00Drive me crazy
 • Koha e lajmeve
  17:00Koha e lajmeve
 • Express Summer
  17:15Express Summer
 • Te Linda
  18:30Te Linda
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Sporti në KTV
  19:40Sporti në KTV
 • Marketing
  20:00Marketing
 • Gjithologët
  20:05Gjithologët
 • Desku
  20:10Desku
 • Motrat epis. 12
  21:20Motrat epis. 12
 • Interaktiv
  22:30Interaktiv
 • Motrat epis. 12 – r
  23:55Motrat epis. 12 – r
 • Drive me crazy – r
  00:40Drive me crazy – r
 • Express Summer – r
  01:35Express Summer – r
 • Koha e lajmeve
  02:00Koha e lajmeve
 • Express Summer – vazhdimi – r
  02:10Express Summer – vazhdimi – r
 • Koha e lajmeve
  03:00Koha e lajmeve
 • Desku – r
  03:10Desku – r
 • Ça ka 3 – r
  04:25Ça ka 3 – r
 • Koha e lajmeve
  05:00Koha e lajmeve
 • Interaktiv – Biseda – r
  05:10Interaktiv – Biseda – r
 • Promo
  05:55Promo
 • Koha e lajmeve
  06:00Koha e lajmeve
 • Te Linda
  06:10Te Linda
 • Treni epis. 41
  06:30Treni epis. 41