Programi TV
Në transmetim Në vazhdim
Programi i ditës
 • Captain Fm
  07:00Captain Fm
 • Te Linda
  08:15Te Linda
 • SOT
  08:30SOT
 • Koha e lajmeve
  10:00Koha e lajmeve
 • SOT – vazhdimi
  10:15SOT – vazhdimi
 • Top shop
  10:45Top shop
 • Seri: Premtimi ep.105 – r
  11:00Seri: Premtimi ep.105 – r
 • Top shop
  11:45Top shop
 • Koha e lajmeve
  12:00Koha e lajmeve
 • 1 kafe me Labin – r
  12:151 kafe me Labin – r
 • Kutia
  14:20Kutia
 • Top Shop
  14:40Top Shop
 • Koha e lajmeve
  15:00Koha e lajmeve
 • Dokumentar: Skuld ep. 18
  15:15Dokumentar: Skuld ep. 18
 • Te Linda – r
  15:40Te Linda – r
 • Drive me crazy
  16:00Drive me crazy
 • Koha e lajmeve – 60 minuta
  17:00Koha e lajmeve – 60 minuta
 • 60 minuta
  17:1560 minuta
 • Express
  18:00Express
 • Riciklim
  18:40Riciklim
 • Marketing
  18:50Marketing
 • Lajmet e mbrëmjes
  19:00Lajmet e mbrëmjes
 • Moti
  19:35Moti
 • Marketing
  19:40Marketing
 • Sporti në KTV
  19:45Sporti në KTV
 • Tempus
  20:10Tempus
 • Seri: Premtimi ep. 106
  21:30Seri: Premtimi ep. 106
 • Koha e lajmeve – Interaktiv
  22:30Koha e lajmeve – Interaktiv
 • Interaktiv
  22:45Interaktiv
 • Seri: Premtimi ep. 106 – r
  00:01Seri: Premtimi ep. 106 – r
 • Express – r
  01:00Express – r
 • Tempus – r
  01:45Tempus – r
 • Lajmet e mbrëmjes – r
  03:00Lajmet e mbrëmjes – r
 • 60 minuta – Biseda – r
  03:3060 minuta – Biseda – r
 • Drive me crazy – r
  04:00Drive me crazy – r
 • Rreth botës – r
  04:45Rreth botës – r
 • Interaktiv – Biseda – r
  05:05Interaktiv – Biseda – r
 • Wildlife ep. 64
  05:35Wildlife ep. 64
 • Lajme ARTA
  06:00Lajme ARTA