Kosovë

Prizrenit vjet i kanë shkuar afër 4 milionë euro në suficit nga granti qeveritar

Prizrenit vjet i kanë shkuar afër 4 milionë euro në suficit nga granti qeveritar
 

Komuna e Prizrenit gjatë vitit 2020 nuk ka arritur që t’i shpenzojë afër 4 milionë euro nga granti qeveritar, të cilat mjete sipas raportit vjetor financiar kanë shkuar në suficit. Në këtë raport është bërë e ditur se alokimi i pashpenzuar në total është mbi 7.23 milionë euro, por që mbi 3.3 milionë euro nga kategoritë e të hyrave vetjake barten në buxhetin komunal të vitit 2021.

Përfaqësuesit e partive opozitare në disa raste kanë tërhequr vërejtjen se suficiti është i lartë, duke akuzuar Ekzekutivin komunal për paaftësi në realizimin e buxhetit.