Granit Kurti

Semantika mbi artefaktet 03 shkurt 2019 08:00

Larg asaj që puna e artefakteve të jetë çështje gjuhësore. Por në një rast si ky, fjalori dhe fjalët janë semantika e politikës. Nëse do të duhej që vetëm me një...

Tri vija në një rrëfim 12 janar 2019 12:03

Për njeriun që nënshkruhet me vijë, të burgosurin që me to shënon ditët në pritje të lirisë, vizat si fjalë e vitit dhe urimi që vijat të bashkohen për t’u...

Muzeu i dështimeve kapitale 09 dhjetor 2018 08:00

Do të duhen vite që të ndryshojë rrëfimi, e edhe më shumë që të kompensohen vitet e humbura me premtime boshe e vënie gur themelesh të projekteve të paradestinuara për dështim. Si...

Për një lexues më shumë 03 qershor 2018 08:00

Le ta quajmë komshi, krejt për çështje praktike si puna e furrtarëve që kështu u drejtohen të gjithë myshterinjve të tyre, sa për të kryer punë a për të shitur një...

Kënga e marrëzisë 06 janar 2018 17:35

Se historitë e paqena bashkë me vetëmashtrimin i kemi shndërruar në filozofi të së domosdoshmes për të mbijetuar. Traditën e kemi përçudnuar. Për të humbur...