Noli: Po shpejt vaksinohem me dashtë, as 2 milionë sjemi e për 1 ditë e kryjmë

korrik 2021