Perpi: Politika krejt na i murr, sen si la këtij populli, edhe këngtarët na i murr

shtator 2020