Perpi: Ju marrë lakmi njerëzve që e kanë nënshkrimin e bukur, a mu kurrë nuk m’del nënshkrimi njëjtë

nëntor 2021