KOHA.net

ΟΡΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το Υπουργείο αντέδρασε στον πρώτο διαγωνισμό, αλλά δεν ευθύνεται για τον δεύτερο

MEST

Πηγές του «Όρκου Δικαιοσύνης» στο πανεπιστήμιο έδειξαν ότι στις 21 Μαρτίου 2024, η Nurtene Deva έστειλε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την επιβεβαίωση ότι δεν είναι καταδικασμένη με βαρύ πτυχίο.

Σύμφωνα με το έγγραφο που κατέχει ο «Όρκος Δικαιοσύνης», η βεβαίωση εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2024, δηλαδή μετά τη λήξη του διαγωνισμού για τον πρύτανη.

Τα πανεπιστήμια είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η επιλογή πρύτανη με ποινικό αδίκημα βλάπτει την ακεραιότητα του πανεπιστημίου.

Αν και ο «Όρκος Δικαιοσύνης» ανέφερε συνεχώς ότι η πρύτανης Nurtene Deva έχει ποινικό αδίκημα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Και για να εκλεγεί ο Ντέβεν, άλλαξαν τρία Διοικητικά Συμβούλια του Πανεπιστημίου.

Στα τέλη του περασμένου έτους, αυτό το Πανεπιστήμιο εξέλεξε πρύτανη τη Μερίτα Σάλα. Ωστόσο, το MEST και ο Υπουργός Δασών Nagavci είχαν αντιδράσει δημόσια σχετικά με αυτή τη διαδικασία.

«Αγαπητέ Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στο Κοσσυφοπέδιο, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 04/L - 37 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, του νόμου αριθ. 05/L - 031 για τη γενική διοικητική διαδικασία, του καταστατικού του Πανεπιστημίου, του κανονισμού για οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου στο Πανεπιστήμιο της Mitrovica, Νόμος αριθ. 08/L – 197 για τους Δημόσιους Λειτουργούς, τον Νόμο για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση δημοσίων λειτουργιών και τη Νομική Γνωμοδότηση του Τμήματος Διοίκησης Δημοσίων Λειτουργών για την αξιολόγηση της νομιμότητας της θέσης: Πρύτανης του Πανεπιστήμιο, τα πορίσματα του MEST, οι καταγγελίες μελών μεμονωμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου MASHTI ως αναθεωρητικού οργάνου κατόχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Αιτήματα από την ΚΔ ως κύριο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου της Mitrovica «Isa Boletini» και στο ταυτόχρονα το όργανο λήψης αποφάσεων για τον διορισμό πρύτανη του πανεπιστημίου:
1. Να ακυρωθεί η απόφαση της ΚΔ, για το διορισμό του πρύτανη του πανεπιστημίου
2. Να εκδοθεί νέα απόφαση για την προκήρυξη (επανάληψη) του διαγωνισμού για την ανάδειξη πρύτανη του πανεπιστημίου «Isa Boletini» στη Μιτρόβιτσα», ειπώθηκε στην αντίδραση του υπουργείου Παιδείας.

Η υπουργός MAShTI, Arbërie Nagavci, μίλησε μάλιστα για αυτόν τον διαγωνισμό σε δύο συνέδρια, τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Αναστείλαμε την εκλογή πρύτανη γιατί είχαμε απόπειρα ακραίας κατάχρησης και κατάχρησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπου η συνεδρίαση προσκλήθηκε εντελώς διαφορετικά από ό,τι προβλέπει το Καταστατικό του Πανεπιστημίου, είπε ο υπουργός σε συνέδριο τον Αύγουστο του 2023.

Ο υπουργός έκανε σχεδόν την ίδια δήλωση στο συνέδριο του τέλους του έτους.

«Σχετικά με την εκλογή του πρύτανη του Πανεπιστημίου της Mitrovica, ενημερώθηκα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το νόμο, για τα οποία αναφέρθηκαν παρατυπίες», είπε στο συνέδριο του Δεκεμβρίου 2023.

Τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η υπουργός Παιδείας, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Arbërie Nagavci, είχε μιλήσει για τον διαγωνισμό για πρύτανη στο Πανεπιστήμιο της Mitrovica, αλλά τώρα μετά την εκλογή της Nurtene Deva επικεφαλής του Πανεπιστήμιο, λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εκλογή του πρύτανη, έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει πέρυσι.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Μιτρόβιτσα είναι αρμόδιο για την εκλογή του πρύτανη, όπως προβλέπει το καταστατικό του Πανεπιστημίου. Όπως γνωρίζετε, το ΜΕΣΤΙ έχει 3 μέλη στο Συμβούλιο που μπορούν να απαντήσουν για κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τον διαγωνισμό και την εκλογή του πρύτανη. Τα δημόσια πανεπιστήμια είναι ανεξάρτητα ιδρύματα, επομένως, σας ζητάμε να απευθύνετε αυτές τις ερωτήσεις στην ΚΔ του Πανεπιστημίου. Ως Υπουργός Παιδείας, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, είμαστε ανοιχτοί για απαντήσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ΜΕΣΤΙ», αναφέρει η απάντηση του υπουργείου.

Οι αντιδράσεις του υπουργού Nagavci δεν έπεσαν στο κενό.

Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, οι πρόεδροι και τα μέλη που επιλέχθηκαν από το MESTI παραιτήθηκαν δύο φορές στη σειρά.

Όμως, για την επιλογή των μελών για τρίτη φορά, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Στη συνεδρίαση που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου, η επικεφαλής του συμβουλίου, Albana Rexha, η οποία εξελέγη από τις τάξεις του υπουργείου, είχε συμπεριλάβει την ακύρωση του διαγωνισμού για τον πρύτανη, μέσω του οποίου επιλέχθηκε ο πρύτανης Shala, ως θέμα του ημερήσια διάταξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής την Albana Rexha, σε μια αμφισβητούμενη διαδικασία, πέτυχε την παύση της πρύτανης Merita Shala, με την πλειοψηφία των ψήφων των μελών που διορίστηκαν από το MASHT.

Όλος αυτός ο θόρυβος προκλήθηκε από το γεγονός ότι τελικά, μέσω παράνομου διαγωνισμού, τέθηκε επικεφαλής του πανεπιστημίου μια γυναίκα καταδικασμένη για ποινικό αδίκημα από το κεφάλαιο της διαφθοράς.

Διαβάστε άλλες ενημερώσεις
Νουρτέν Ντέβα

«Λαθρεμπόριο» του πρύτανη στο Πανεπιστήμιο της Μιτρόβιτσα

Καταδικασμένη για το ποινικό αδίκημα της διαφθοράς από το Βασικό Δικαστήριο στη Μιτρόβιτσα, είναι ήδη υπεύθυνη...