KOHA.net

Arberi

Διευθυντής Πολιτικής Αεροπορίας, ένας από τους τρεις υποψήφιους που δεν πληρούσαν τα κριτήρια

Ανακοινώθηκε η λίστα με τρεις νικητές για τη θέση του γενικού διευθυντή στην ΥΠΑ, εκ των οποίων ο ένας θα αποφασίσει η Κυβέρνηση. Η Πολιτική Αεροπορία και η Κρατική Επιτροπή Εισδοχής επέλεξαν ακριβώς τους υποψηφίους που, σύμφωνα με τους παρατηρητές του βρετανικού έργου «Corrwatch», δεν πληρούν το κριτήριο της εργασιακής εμπειρίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) μαζί με την Κρατική Επιτροπή Εισδοχής σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ανακοίνωσαν τρεις υποψηφίους που, σύμφωνα με το βρετανικό έργο «Corrëatch», δεν πληρούν τα κριτήρια ως νικητές για τη θέση του γενικού διευθυντή στην CAA.

Οι Alban Ramabaja, Matej Krasniqi και Istref Nimani έλαβαν τη μέγιστη βαθμολογία για τη θέση αυτή, οι οποίοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Corrwatch», δεν πληρούν τα κριτήρια της εργασιακής εμπειρίας.

Ο διαγωνισμός απαιτούσε οκτώ χρόνια επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας, εκ των οποίων 5 σε διευθυντικές θέσεις, ή τέσσερα σε διευθυντικές θέσεις και μεταπτυχιακό. Ή τριετής εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις και Ph.D.

Σύμφωνα με το «Corrwatch», ο Alban Ramabaja έχει μόνο τέσσερα χρόνια και μία ημέρα εργασιακής εμπειρίας. 

Ο Matej Krasniqi δεν έχει τέσσερα ολόκληρα χρόνια εμπειρίας και δεν το έχει αποδείξει με τη δήλωση πληρωμών στο Ταμείο Αποταμίευσης ή φορολογικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εν τω μεταξύ, ο Istref Nimani δεν έχει αποκαλύψει έγκυρα έγγραφα υπογεγραμμένα ή σφραγισμένα από το ίδρυμα όπου εργαζόταν για το κριτήριο της διευθυντικής εμπειρίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έδωσε καν έγγραφο ταυτότητας ότι είναι πολίτης του Κοσσυφοπεδίου, όπως ζητήθηκε στον διαγωνισμό.

Αυτοί οι τρεις υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια, κατά τη φάση της προκαταρκτικής επαλήθευσης, η ΥΠΑ τους συμπεριέλαβε στη σύντομη λίστα, μαζί με άλλους τέσσερις που, παρότι πληρούσαν τα κριτήρια, δεν ήταν αρκετά καλοί στο τεστ και στη συνέντευξη.

Τα τρία ονόματα των νικητών θα σταλούν στον υπουργό Υποδομών, Liburn Aliu, για εισήγηση ενός από αυτούς στην κυβέρνηση.

Η Σαφέτε Σελμάνη, επικεφαλής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΥΠΑ και μέλος της Κρατικής Επιτροπής Εισδοχής, αρνήθηκε ότι κάποιος από τους υποψηφίους ευνοήθηκε ή υπέστη διακρίσεις. Ωστόσο, δεν σχολίασε τα ευρήματα του «Corrwatch». 

«Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις νομικές πρόνοιες του νόμου και του καταστατικού, ενώ δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε το «Corrwatch», σχετικά, γιατί έχουμε υποχρέωση να εφαρμόσουμε το νόμο. Επιπλέον, η παρ. 10 του άρθρου 47 του Ν. 08/L-197 για τους Δημόσιους Λειτουργούς, οι υποψήφιοι που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη διαδικασία πρόσληψης, μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, έχουν δικαίωμα προσφυγής στο KPMShCK σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στη σχετική νόμος» είπε.Σελμάν.

Την Τετάρτη, στάλθηκαν ερωτήσεις σε τέσσερα άλλα μέλη της Κρατικής Επιτροπής Εισδοχής και στον υπουργό Liburn Aliu, αλλά κανένα από αυτά δεν απάντησε.

Η KOHA ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ότι η Βασική Εισαγγελία στην Πρίστινα εξουσιοδότησε την Αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για ύποπτες παραβιάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Ο εισαγγελέας είπε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση.

«Η Βασική Εισαγγελία στην Πρίστινα συνεχίζει να ασχολείται με αυτήν την υπόθεση, σε πλήρη συντονισμό με την Αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου», αναφέρεται σε απάντηση της Βασικής Εισαγγελίας στην Πρίστινα
Παρά την έρευνα, η Κρατική Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαδικασίες πρόσληψης για τη θέση του γενικού διευθυντή της ΥΠΑ.

Της έρευνας προηγήθηκε κλήση από τη Βρετανική Πρεσβεία, η οποία υποστηρίζει το έργο παρακολούθησης διορισμών σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις. Αυτό, αφού οι παρατηρητές διαπίστωσαν ότι από τους 10 υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση, η ΥΠΑ κατά την αξιολόγηση φιλτράρει αρχικά μόνο 4 από αυτούς και στη συνέχεια περιέλαβε άλλους 3 που δεν πληρούν τα κριτήρια εργασιακής εμπειρίας.

Σε απάντηση που έδωσε η Πρεσβεία στο KOHAN, τονίστηκε ότι εάν δεν επανεξεταστεί η διαδικασία, πρέπει να ενεργοποιηθεί η έρευνα.

«Το έργο διαπίστωσε ότι τρεις υποψήφιοι που προστέθηκαν αργότερα στη λίστα δεν πληρούσαν τα κριτήρια, επομένως απαιτεί να επανεξεταστεί η διαδικασία γιατί αυτό συνιστά νομική παράβαση. Εάν η διαδικασία δεν επιστραφεί για επανεξέταση, απομένει στα όργανα της δικαιοσύνης να αξιολογήσουν την εγκυρότητα της διαδικασίας και τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν από το έργο», αναφέρεται στην απάντηση της Πρεσβείας.

Όμως, εκτός από τις παραβάσεις στη διαδικασία, παράνομη έχει αξιολογηθεί και η σύνθεση της Επιτροπής.
Ο Naser Shamolli είναι ανώτερος ερευνητής στην Ομάδα Νομικών και Πολιτικών Μελετών και είπε ότι αντίθετα με τον νόμο για τους δημόσιους λειτουργούς, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επιτροπές με εν ενεργεία μέλη.

«Ένα από τα βασικά κριτήρια για τη συγκρότηση των επιτροπών, αναφέρεται αποφασιστικά ότι τρία από τα μέλη πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε υψηλές διευθυντικές θέσεις... Μη τήρηση αυτού του κριτηρίου ότι η σύνθεση της επιτροπής πρέπει να αποτελείται από μέλη από υψηλό διοικητικό επίπεδο, οδηγεί σε παρανομία και ζημιές, παραβιάζει πλήρως τη διαδικασία που υποτίθεται ότι παράγει αξιοκρατία και φέρνει σοβαρούς υποψηφίους για αυτές τις θέσεις», είπε ο Shamolli.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την οικονομική ρύθμιση των αεροδρομίων και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο Κοσσυφοπέδιο.

Τον Αύγουστο του 2023, ο διευθυντής της CAA, Bujar Ejupi, απολύθηκε από την κυβέρνηση.