FIFA Euro 2024 KOHA.net

Arberi

Ολόκληρη η δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Σλοβενίας

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τα κράτη μέλη, στη Σύνοδο Κορυφής στη Σλοβενία, σε συνεννόηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, υπέγραψαν κοινή δήλωση.

Εκεί, η ΕΕ αναφέρει ότι έχει επαναλάβει την υποστήριξή της για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ ένα σημείο είναι αφιερωμένο απευθείας στον διάλογο Κοσσυφοπεδίου-Σερβίας.

Ολόκληρη η δήλωση:

Δήλωση του Brdo, 6 Οκτωβρίου 2021

Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, σε συνεννόηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και παρουσία περιφερειακών και διεθνών φορέων, καταλήγουμε σήμερα στο εξής συμπέρασμα:

1. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη σαφή υποστήριξή της για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και χαιρετίζει τη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή προοπτική, η οποία είναι προς το αμοιβαίο στρατηγικό μας συμφέρον και παραμένει η κοινή στρατηγική μας επιλογή. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη διαδικασία της διεύρυνσης και στις αποφάσεις που έλαβε για αυτό, με βάση αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις από τους εταίρους, δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και την αρχή των δικών της αρετών. Θα εντείνουμε περαιτέρω την κοινή μας δέσμευση για προώθηση του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού της περιοχής, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπενθυμίζουμε επίσης τη σημασία της δυνατότητας της ΕΕ να διατηρήσει και να εμβαθύνει την ανάπτυξή της, διασφαλίζοντας την ικανότητά της να ενσωματώνει νέα μέλη.

2. Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές και στην υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων προς το συμφέρον των λαών τους. Η ΕΕ χαιρετίζει την επανειλημμένη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων για την πρωτοκαθεδρία της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών και του κράτους δικαίου, και τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Η αξιοπιστία αυτών των δεσμεύσεων εξαρτάται από την ουσιαστική εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την οικοδόμηση μιας βιώσιμης ιστορίας που υποστηρίζεται από σαφή και συνεπή δημόσια επικοινωνία. Μια ανεξάρτητη και πλουραλιστική κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης είναι κρίσιμα συστατικά οποιουδήποτε δημοκρατικού συστήματος και χαιρετίζουμε και υποστηρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν στα Δυτικά Βαλκάνια.

3. Η ΕΕ είναι μακράν ο πλησιέστερος εταίρος, ο κύριος επενδυτής και ο κύριος δωρητής της περιοχής. Η άνευ προηγουμένου κλίμακα και το εύρος αυτής της υποστήριξης πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως και να μεταδοθεί από τους εταίρους στη δημόσια συζήτηση και επικοινωνία τους.

4. Η στήριξη της ΕΕ θα συνεχίσει να συνδέεται με απτή πρόοδο στο κράτος δικαίου και τις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και με τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, κανόνων και προτύπων από τους εταίρους.

5. Η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την επιβεβαιωμένη δέσμευση των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων για συνολική περιφερειακή συνεργασία και την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παραμένει σημαντικό να εφαρμοστούν οι διμερείς συμφωνίες με καλή πίστη και με απτά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα και της Συνθήκης για τις σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βουλγαρία. Απαιτούνται περαιτέρω και αποφασιστικές προσπάθειες για την προώθηση της περιφερειακής συμφιλίωσης και σταθερότητας και για την εξεύρεση και εφαρμογή τελικών, συνολικών και δεσμευτικών λύσεων σε διμερείς διαφορές και σε ζητήματα μεταξύ εταίρων που έχουν τις ρίζες τους στην κληρονομιά του παρελθόντος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις καθιερωμένες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Σύμβαση για θέματα κληρονομιάς και τα υπόλοιπα ζητήματα αγνοουμένων και εγκλημάτων πολέμου.

6. Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για το Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινα και άλλα περιφερειακά ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων και αναμένουμε συγκεκριμένη πρόοδο και από τις δύο πλευρές στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ τους, η οποία είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των ολόκληρη την περιοχή και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δρόμους τους.

Covid-19

7. Η κρίση του COVID-19 συνεχίζει να έχει σοβαρό αντίκτυπο στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Τονίζει την ανάγκη και τα πλεονεκτήματα της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μας. Η ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη της, στάθηκε στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με την υγειονομική και κοινωνικοοικονομική υποστήριξη για την περιοχή να αγγίζει το άνευ προηγουμένου έως τώρα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων συμμετέχουν στενά στις πρωτοβουλίες της ΕΕ, ιδίως η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας, το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, οι Πράσινοι Διάδρομοι και η Κοινή Συμφωνία Προμηθειών για ιατρικά αντίμετρα. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βελτιώσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εμβόλια, διαγνωστικά και θεραπείες και να εξασφαλίσει καλύτερη προβλεψιμότητα και ανθεκτικότητα σε μελλοντικές κρίσεις.

8. Η ΕΕ εκτιμά επίσης την πολύτιμη υποστήριξη που παρείχαν τα Δυτικά Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της επιδημίας μεταξύ τους και στην ΕΕ. Αντικατοπτρίζει την αλληλεγγύη και την αμοιβαία υποστήριξη πάνω στην οποία οικοδομείται η ΕΕ. Αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της φάσης ανάκαμψης.

9. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει σθεναρά τα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως σε σχέση με την προμήθεια εμβολίων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει 2,9 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου μέσω διαφόρων διαύλων στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες. Η ΕΕ θα υποστηρίξει τα σχέδια εμβολιασμού όλων των εταίρων για να βοηθήσει στην επίτευξη ποσοστών εμβολιασμού παρόμοια με τον μέσο όρο της ΕΕ έως το τέλος του 2021.

Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια

10. Μετά την πρόσκληση των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεμπ, η ΕΕ παρουσίασε ένα Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο (EIP) και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Πράσινης Ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το σχέδιο καθορίζει ένα σημαντικό επενδυτικό πακέτο που κινητοποιεί περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την περιοχή τα επόμενα επτά χρόνια, που αποτελείται από 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, μέσω του νέου Μηχανισμού Εγγυήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η μεγιστοποίηση του πιθανού αντίκτυπου του PEI απαιτεί από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων να αναλάβουν αποφασιστικά οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενισχύσουν το κράτος δικαίου. Το σχέδιο μπορεί να προωθήσει την ανάκαμψη και την πράσινη κοινωνικοοικονομική ανταγωνιστικότητα της περιοχής μακροπρόθεσμα, να υποστηρίξει την πράσινη και ψηφιακή της μετάβαση, να προωθήσει τη βιώσιμη συνδεσιμότητα, την περιφερειακή ολοκλήρωση, το εμπόριο, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία και τη σύγκλιση με την ΕΕ, μεταξύ άλλων με στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με το κλίμα.

11. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη έγκριση του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή του IPA1 III, το οποίο θα συνεχίσει να αποτελεί την κύρια πηγή οικονομικής βοήθειας για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της PEI. Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει ένα επενδυτικό πακέτο 600 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του ΜΠΒ 2021 για την εφαρμογή του ΕΣΚ για τα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με διαδικασίες σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος IPA III και τους κανόνες εφαρμογής. Μαζί με την πρόταση των 500 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο, αυτό θα παράσχει συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του ΕΣΚ έως το τέλος του 2021. 

12. Αναγνωρίζοντας τη δέσμευση των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων να εφαρμόσουν πλήρως την Πράσινη Ατζέντα, χαιρετίζουμε τη συμφωνία για το σχετικό Σχέδιο Δράσης. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, η Ατζέντα αποτελεί βασικό μοχλό για τη μετάβαση σε μια σύγχρονη, ουδέτερη εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική στο κλίμα και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας, καταπολεμώντας τη ρύπανση και βελτιώνοντας τη διαχείριση των αποβλήτων. Η επιτυχής εφαρμογή του θα απαιτήσει ισχυρή δέσμευση από την περιοχή. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση από τον άνθρακα μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή καυσίμων με μικρότερη ένταση άνθρακα. Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει επίσης να καταστεί προτεραιότητα, μαζί με τη διαφοροποίηση των πηγών και των γραμμών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την περιοχή στην εφαρμογή της Πράσινης Ατζέντας και στην ανάπτυξη μιας πολιτικής τιμολόγησης του άνθρακα στο πλαίσιο του μηχανισμού προσαρμογής του ανώτατου ορίου άνθρακα της ΕΕ (CBAM), μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής και οικονομικής βοήθειας.

13. Το PEI επιτρέπει μια νέα δυναμική για την αύξηση της συνδεσιμότητας σε όλες τις διαστάσεις της, τόσο εντός των Δυτικών Βαλκανίων όσο και με την ΕΕ. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη συνολική περιφερειακή συνεργασία. Απαιτούνται περαιτέρω και αποφασιστικές προσπάθειες από τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων για να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία μιας κοινής περιφερειακής αγοράς, όπως συμφωνήθηκε στη Διάσκεψη Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου στη Σόφια το 2020. Αυτό θα συμβάλει στην προώθηση της περιοχής στην ευρωπαϊκή της πορεία και θα προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η αξιοποίηση του δυναμικού μιας συνολικής περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης είναι απαραίτητη για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης της περιοχής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων που απορρέουν από το PEI. Απαιτείται ισχυρή δέσμευση από ολόκληρη την περιοχή για την ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών περιφερειακών διαπραγματεύσεων.

14. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια συμφωνούν να εντείνουν τις προσπάθειες για την αύξηση της ολοκλήρωσης της αγοράς των Δυτικών Βαλκανίων με την Κοινή Αγορά της ΕΕ. Από αυτή την άποψη, το PEI παρέχει μια στέρεη βάση για να λειτουργήσει η ενοποίηση της αγοράς της περιοχής στην κοινή αγορά της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως οι διασυνοριακές πληρωμές (SEPA), τα βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα τελωνεία.

15. Οι βιώσιμες μεταφορές αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων. Αποτελεί προτεραιότητα η περαιτέρω ανάπτυξη της συνδεσιμότητας των μεταφορών - εντός της περιοχής και με την ΕΕ, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών μεταφορών, καθώς και η επίτευξη στόχων πράσινης και βιώσιμης κινητικότητας, ιδίως σε σχέση με τις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές συνδέσεις. Στο πλαίσιο της βιώσιμης συνδεσιμότητας, χαιρετίζουμε τα πρόσφατα εγκριθέντα σχέδια δράσης της Κοινότητας Μεταφορών για τη σιδηροδρομική, την οδική, την οδική ασφάλεια, τη διευκόλυνση των μεταφορών και τις θαλάσσιες μεταφορές.

16. Με βάση την επιτυχή εφαρμογή της Περιφερειακής Συμφωνίας Περιαγωγής και την έναρξη του καθεστώτος ελεύθερης περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια από την 1η Ιουλίου 2021, χαιρετίζουμε τον οδικό χάρτη περιαγωγής, ο οποίος θα δημιουργήσει σαφώς καθορισμένους όρους και στόχους για τη μείωση του κόστους περιαγωγής μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων.

17. Χαιρετίζουμε την ιδέα των Πρασίνων Λωρίδων ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και υποστηρίζουμε την πρακτική εφαρμογή της σε όλα τα σχετικά σύνορα, με πλήρη σεβασμό του κεκτημένου και των απαιτούμενων διαδικασιών της ΕΕ.

18. Σήμερα παρουσιάζεται μια ατζέντα για την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό - Ατζέντα Καινοτομίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα προωθήσει την επιστημονική αριστεία, καθώς και θα μεταρρυθμίσει τα εκπαιδευτικά συστήματα της περιοχής, θα δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες για τους νέους και θα βοηθήσει στην πρόληψη του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων. Προσβλέπουμε στην ταχεία εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του.

Συνεργασία Πολιτικής και Ασφάλειας

19. Η παραμονή μαζί με την ΕΕ είναι σαφής ένδειξη του στρατηγικού προσανατολισμού των εταίρων μας. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε την προσδοκία μας ότι οι εταίροι θα εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και θα σημειώσουν συγκεκριμένη και βιώσιμη πρόοδο προς την πλήρη ευθυγράμμιση με τις θέσεις εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. και θα ενεργήσουν αναλόγως, συμπεριλαμβανομένων θέσεις σε διεθνή φόρουμ ως σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής τους πορείας. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ορισμένοι εταίροι συμμορφώνονται ήδη πλήρως με όλες τις αποφάσεις και δηλώσεις της PPJS και τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να το κάνουν. Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τον πολιτικό διάλογο για θέματα που σχετίζονται με το ΚΕΣΕ.

20. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια μοιράζονται μια σειρά από προκλήσεις ασφαλείας που απαιτούν συντονισμένη δράση. Συμφωνούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού επιπέδου, με βάση το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο της ατζέντας προτεραιοτήτων της Σόφιας. Οι εταίροι μας υπόσχονται να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην κοινή μας ασφάλεια και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν αποτελεσματικά μέσα συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχουν αποδείξει τη δέσμευσή τους στην ΚΠΑΑ, συμβάλλοντας σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, και θα εργαστούμε μαζί για να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για την Ειρήνη. Η ΕΕ θα αυξήσει επίσης τη δέσμευσή της σε τομείς όπως το διάστημα και η στρατιωτική κινητικότητα για να διευκολύνει την πρόσβαση στην πολιτικοστρατιωτική βοήθεια στην περιοχή σε περίπτωση πανδημιών και φυσικών καταστροφών.

21. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και άλλων υβριδικών απειλών που προέρχονται ειδικά από φορείς τρίτων κρατών που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια θα ενισχύσουν τη συνεργασία για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της διπλωματίας στον κυβερνοχώρο και την αύξηση του αντίκτυπου της στρατηγικής μας επικοινωνίας.

22. Συγχαίρουμε τους εταίρους μας για τις συνεχείς προσπάθειές τους και την εποικοδομητική συνεργασία τους στον τομέα της μετανάστευσης, η οποία έχει αποφέρει σαφή αποτελέσματα. Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι μια κοινή πρόκληση, την οποία η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού, σε στενή εταιρική σχέση.

23. Η συνεργασία μας για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων έχει αποδείξει την αξία της και θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει τη δέσμευσή της και να ενισχύσει την υποστήριξή της μέσω μιας ειδικής και συνολικής προσέγγισης. Οι τομείς εστίασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου, την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας μεταναστών και της παράνομης μετανάστευσης, τις διαδικασίες επιστροφής, τη διαχείριση των συνόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ικανότητα υποδοχής. Οι εταίροι θα πρέπει να εργαστούν περαιτέρω για τη βελτίωση των συστημάτων επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών επανεισδοχής με βασικές χώρες καταγωγής. Η αμοιβαία συνεργασία για τις επιστροφές θα εμβαθύνει, μεγιστοποιώντας τη χρήση των υφιστάμενων πλαισίων και των διαθέσιμων καναλιών. Θα πρέπει επίσης να ενταθεί η συνεργασία με τον Frontex, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και την Europol. Οι ανυπόγραφες ακόμη συμφωνίες για το καθεστώς του Frontex θα πρέπει να υπογραφούν χωρίς καθυστέρηση.

24. Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στο Αφγανιστάν, η ΕΕ θα συνεργαστεί στενά με όλους τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και τον συντονισμό των κοινών απαντήσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

25. Η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση και το οργανωμένο έγκλημα εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ και ολόκληρης της περιοχής. Ζητούμε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της λήψης αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως της εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπορίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της καλλιέργειας και διακίνησης ναρκωτικών.

26. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί πλήρως για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου και διακίνησης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και των πυρομαχικών τους, και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα Δυτικά Βαλκάνια στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ειδικού οδικού χάρτη των Δυτικών Βαλκανίων κατά της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων .

27. Για την περαιτέρω προώθηση των κοινών μας συμφερόντων, εκφράζουμε την προθυμία μας να ανανεώσουμε και να αυξήσουμε τον τακτικό πολιτικό διάλογο με την περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τη διεξαγωγή των Συνόδων Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων ως τακτικές εκδηλώσεις. Ανυπομονούμε για την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα διεξαχθεί το 2022.

28. Η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα καθήκοντα που καθορίζονται για γενιές. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες των Δυτικών Βαλκανίων να συμβάλουν στους προβληματισμούς για το μέλλον της ηπείρου μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να ακούμε όλους τους Ευρωπαίους για τα ζητήματα που έχουν σημασία για όλους μας - προστασία των πολιτών και των ελευθεριών, ανάπτυξη ισχυρής και ζωντανής οικονομικής βάσης, προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, κράτος δικαίου, Ευρώπη δίκαιη και κοινωνική, ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης , καθώς και τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο της Ευρώπης.

29. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι εταίροι μας από τα Δυτικά Βαλκάνια συμφωνούν με τα παραπάνω σημεία