Burim Ejupi

Politikë gjithëpërfshirëse për të kuptuarit e medias dhe informacionit 19 maj 2018 09:42

Në kohën kur lajmet e pavërteta shpërndahen më shpejt sesa cilido informacion i rëndësishëm, kur zhvillimi teknologjik është më i shpejtë sesa aftësia jonë kolektive njohëse...