Arbëri

Shtohet numri i nxënësve që ngelin në klasë

 

Në Komunën e Prishtinës, mësimdhënësit kanë vlerësuar se nxënësit në vitin shkollor 2021-22 kishin performancë më të dobët sesa një vit apo dy vjet më parë. Në shkollat e Prishtinës humbën vitin 351 nxënës, ndërkohë në nivel vendi, Ministria e Arsimit ende nuk ka të dhëna. Njohësit e çështjeve të arsimit thonë se ka mungesë të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse të arsimit, për t’i evidentuar shkaqet e ngeljes së nxënësve

Në Qendrën e Kompetencës “Shtjefën Gjeçovi” në Prishtinë, 23 nxënës e kanë humbur vitin shkollor 2021-2022.

Drejtori i shkollës profesionale, Blerim Gërvalla, ka thënë se ka pasur rritje të nxënësve që kanë ngelur në krahasim me vitin paraprak, ku vetëm 12 nxënës kishin mbetur pa e kaluar vitin.