Reagon MASHT, por nuk jep fakte

Reagon MASHT, por nuk jep fakte

02 korrik 2017 12:31

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka reaguar ndaj shkrimit të sotëm të KosovaPress-it, të cilin e ka botuar edhe portali Koha.net, duke thënë se MAShT konsideron se titulli i këtij shkrimi nuk përkon me përmbajtjen e Raportit të ZKA-së.

Megjithatë, KosovaPress thotë se qëndron prapa shkrimit pasi i gjithë shkrimi është i bazuar në raportin e Zyra Kombëtare e Auditimit.

Derisa MASHT lavdërohet në realizimin e buxhetit, auditimi ka thënë se “nuk mund të themi se MASHT kishte përformancë të mirë buxhetore”. MASHT e ka pranuar çështjen e Ushtruesve të detyrës por nuk e ka komentuar raportin e auditorit ku thuhet:

Image

MASHT nuk ka folur edhe për shkeljen e ligjit për buxhet dhe financa” Sipas ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016, në muajin nëntor nuk do të ketë pagesa të paradhënies mbi dhjetë (10%) dhe në dhjetor mbi pesë (5%) të vlerës së kontratës dhe atë, vetëm pas aprovimit nga Ministri i Financave. Ne kemi gjetur se për projektin e shkollës fillore në Klinë, është dhënë avanc në muajin dhjetor në vlerë 108,671€ (10% e vlerës së kontratës). Për pagesën e avancit nuk ishte marrë aprovimi i nevojshëm paraprakisht”:

Image

Kurse, lidhur me vonesat në realizimin e projekteve kapitale, MASHT, ka dhënë një arsyetim por nuk ka komentuar pjesën e raportit” MAShT nuk kishte aplikuar penale ndaj kompanive, ngase sipas tyre rrethanat e vonesave kanë qenë të dyanshme, mungesa e buxhetit, ndryshimet në specifika dhe neglizhenca e kompanive nga ana tjetër”.

Image

MASHT në këtë sqarim nuk ka folur për pranim jo të rregullt të mallrave.

“Në procedimin e 17 pagesave të ndërlidhura me mallrat dhe shërbimet me vlerë 425,722€, ne kemi gjetur se fillimisht ishin pranuar mallrat/shërbimet dhe fatura, ndërkaq më vonë ishte bërë (zotimi i mjeteve, kërkesa për blerje, dhe urdhërblerja). Po ashtu te tetë (8) pagesa të investimeve kapitale me vlerë 526,249€, zotimi ishte bërë pas faturimit”, thuhet në raportin e auditimit.

Raporti i plotë i auditimit:

Ja sqarimi i MASHT-it:

Menaxhimi i projekteve kapitale, vazhdimi i kontratave kornizë, planifikimin jo të mirë i prokurimit

Agjencia e Lajmeve “KosovaPress” gjatë ditës së sotme ka publikuar një shkrim me titull “Ministrisë së Arsimit i dalin skandalet në shesh”, në të cilin pretendohet të vihen në pah gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) në MAShT gjatë vitit 2016.

Me qëllim të informimit të drejtë dhe korrekt të opinionit publik, Raporti i Auditimit për raportin financiar vjetor të MAShT për vitin 2016, është vlerësuar si njëri nga raportet më të mira të institucioneve shtetërore, vlerësim të cilin e ka dhënë edhe vet Zyra Kombëtare e Auditimit.

Madje, ZKA ka konstatuar se MAShT ka realizuar buxhetin në masën më të mirë të mundshme dhe ka treguar performancë të mirë buxhetore.

MAShT i ka marrë me prioritet trajtimin dhe zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak, pjesa më e madhe e të cilave janë zbatuar dhe një pjesë tjetër janë në proces të zbatimit.

Megjithatë, sqarojmë se:

Gjetjet e vogla në universitetet publike janë përgjegjësi ekskluzive e menaxhmenteve të universiteteve dhe hyjnë në kuadër të autonomisë financiare dhe menaxheriale të tyre (pagesat dhe kompenzimet e stafit akademik).

Lidhur me pozitat të cilat mbulohen me “Ushtrues detyre” në MAShT dhe agjenci ekzekutive, MAShT sqaron se kjo çështje është e rregulluar me kuadrin ligjor në fuqi dhe një pjesë e tyre janë në pritje të përfundimit të procedurave gjyqësore të zyrtarëve që i kanë mbajtur këto pozita.

Sa i përket projekteve kapitale, të cilat janë të filluara nga viti 2009, ZKA me të drejtë i ka pasqyruar projektet e përfunduara dhe ato në përfundim e sipër dhe MAShT e ka theksuar vazhdimisht se mungesa e buxhetit të mjaftueshëm në njërën anë dhe neglizhenca e kompanive të caktuara nga ana tjetër, kanë qenë aryet e vonesave të parqitura në këtë drejtim.

Vet raporti i ZKA-së potencon se MAShT ka ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura që librat shkollor të rikategorizohen përmes Ligjit për Buxhetin nga Ministria e Financave dhe Kuvendi i Kosovës, ndërsa poashtu i njëjti thekson që MAShT ka zbatuar rekomandimin më të rëndësishëm të vitit të kaluar që lidhet me rregullimin e procedurës së shpërndarjes së teksteve shkollore.

Prandaj, MAShT konsideron se titulli i këtij shkrimi nuk përkon me përmbajtjen e Raportit të ZKA-së, raport për të cilin menaxhmenti i lartë i MAShT ndihet i kënaqur që ka arritur që ky dikaster të vlerësohet si një nga institucionet me performancën më të mirë buxhetore dhe me raportin më të mirë të 10 viteve të fundit.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme