Arbëri

Në Kosovë vazhdon deficiti i lartë tregtar

Në Kosovë vazhdon deficiti i lartë tregtar

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka njoftuar se sektori i jashtëm i Kosovës u karakterizua me rritje të deficitit të llogarisë rrjedhëse dhe kapitale në 551.7 milionë euro (8.2 për qind e BPV-së), një rritje vjetore prej 39.7 për qind, kryesisht si pasojë e rritjes së deficitit të mallrave, si dhe zvogëlimit të bilancit pozitiv të shërbimeve.

"Në anën tjetër, bilancet pozitive të llogarisë së të ardhurave parësore dhe dytësore shënuan rritje. Rënia e eksportit të mallrave si dhe rritja e konsiderueshme e importit ka ndikuar që deficiti në tregtinë e mallrave të shënojë rritje prej 11.3 për qind dhe të arrijë në rreth 3.0 miliardë euro (44.6 për qind e BPV-së)", thuhet në raportin e BQK-së, përcjell RTK.