AKP-ja derdh në buxhetin e shtetit rreth 107 milionë euro

AKP-ja derdh në buxhetin e shtetit rreth 107 milionë euro

15 April 2019 16:58

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit miratoi propozimin për transferim të “Fondeve të Përkohshme” të likuidimit në Buxhetin e Republikës së Kosovës në shumën prej 106.800.00 milionë eurove.

Agjencia Kosovare e Privatizimit me transferimin e fundit në Buxhetin e Republikës së Kosovës, deri më tani ka transferuar në total shumën prej 326 milionë euro.

Bordi gjithashtu shqyrtoi dhe miratoi transaksionet e Shitjes së Aseteve me Likuidim SHAL 45 në shumën totale prej rreth 9.5 milionë euro.

Në këtë shitje AKP ka ofruar 98 asete për të cilat ka pranuar 148 oferta.

Komentet

Shto koment

Të ngjashme