Arbëri

Qeveria për tre muaj shpenzoi 474 milionë euro

Qeveria për tre muaj shpenzoi 474 milionë euro

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar llogaritë qeveritare të Kosovës në bazë tremujore.

Shuma e përgjithshme e të hyrave të Qeverisë për tre mujorin e tretë 2018 ishte 635.9 milionë euro.